FAQ

9 beantwoorde vragen
 • Met welke gevolmachtigde assurantiebedrijven werkt Anker Rechtsbijstand samen?

  Anker Rechtsbijstand werkt samen met onderstaande gevolmachtigde assurantiebedrijven en verzekeraars. U kunt zich op deze websites oriënteren over de particuliere, zzp en zakelijke rechtsbijstandverzekeringen van Anker Rechtsbijstand.

 • Wat doet Anker Rechtsbijstand bij fraude?

  Als er sprake van fraude is kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

  • de claim afwijzen en de schade niet vergoeden;
  • een uitgekeerde schade terugvorderen;
  • extra gemaakte kosten in rekening brengen via een aansprakelijkstelling;
  • de verzekering opzeggen;
  • aangifte doen bij de politie;
  • een melding doen in het centrale fraudemeldsysteem van Stichting CIS.

  Meer over fraude leest u op onze pagina fraudebeleid.

 • Zijn mijn polisvoorwaarden/verzekeringsafspraken leidend of de informatie op de website?

  Onze informatie op de website is bedoeld als uitleg. Uw polis en polisvoorwaarden/verzekeringsafspraken zijn leidend en doorslaggevend.

 • Uw rechtsbijstandverzekering wijzigen

  U heeft een rechtsbijstandverzekering van Anker Rechtsbijstand. Op uw polisblad kunt u zien via welke verzekeringsadviseur u verzekerd bent. Heeft u een vraag over uw verzekering, wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u bijvoorbeeld een vraag over uw factuur? Neem dan contact op met uw tussenpersoon.

 • Hoe gaat Anker Rechtsbijstand met mijn persoonsgegevens om?

  Wanneer u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening deelt u persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In onze privacy statement leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

 • Hoe weet ik of mijn zaak goed is ontvangen via de website?

  U ontvangt een melding als uw bericht is verstuurd via de website. Een medewerker van Intake & Advies neemt binnen drie werkdagen contact met u op. In het geval van een spoedeisende kwestie nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

 • Ik heb snel rechtsbijstand nodig, hoe kan ik deze krijgen?

  Meld uw juridische probleem telefonisch bij ons, zodat wij u direct kunnen helpen. Neem contact op met één van de medewerkers van Intake & Advies. Zij zijn tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 050 520 97 95.

 • Ik wil een Anker Rechtsbijstandverzekering

  Onze rechtsbijstandverzekeringen kunt u niet rechtstreeks bij ons afsluiten. Een Anker Rechtsbijstandverzekering kunt u alleen afsluiten via één van de aangesloten verzekeringsadviseurs van de gevolmachtigde assurantiebedrijven of collega-verzekeraars waar wij mee samenwerken. De gevolmachtigde assurantiebedrijven hebben de bevoegdheid om namens Anker Rechtsbijstand op te treden en zijn verantwoordelijk voor het sturen van de polis en de factuur. De aangesloten verzekeringsadviseur helpt u bij het vinden van de juiste verzekeringsoplossing. Op het moment dat u een juridisch probleem heeft, kunt u terecht bij de juristen van Anker rechtsbijstand.

  Met onderstaande gevolmachtigde assurantiebedrijven werkt Anker Rechtsbijstand samen:

 • Wanneer moet ik mijn juridisch probleem melden?

  Als u verwacht een juridisch probleem te krijgen of u heeft een juridisch probleem, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bij ons melden. Door vroegtijdig juridisch advies in te winnen voorkomt u dat kleine onenigheden uitgroeien tot juridische conflicten. Neem contact op met één van de medewerkers van Intake & Advies. Zij zijn tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 050 520 97 95. Ook kunt u eenvoudig online uw zaak melden.

© Anker Rechtsbijstand 2020