Wat doet Anker Rechtsbijstand bij fraude?

Als er sprake van fraude is kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

  • de claim afwijzen en de schade niet vergoeden;
  • een uitgekeerde schade terugvorderen;
  • extra gemaakte kosten in rekening brengen via een aansprakelijkstelling;
  • de verzekering opzeggen;
  • aangifte doen bij de politie;
  • een melding doen in het centrale fraudemeldsysteem van Stichting CIS.

Meer over fraude leest u op onze pagina fraudebeleid.

© Anker Rechtsbijstand 2020