Uw rechtsbijstandverzekering wijzigen

U heeft een rechtsbijstandverzekering van Anker Rechtsbijstand. Op uw polisblad kunt u zien via welke verzekeringsadviseur u verzekerd bent. Heeft u een vraag over uw verzekering, wilt u een adreswijziging doorgeven of heeft u bijvoorbeeld een vraag over uw factuur? Neem dan contact op met uw tussenpersoon.

© Anker Rechtsbijstand 2020