Samenwerking gevolmachtigd assurantiebedrijf

Samenwerking gevolmachtigd assurantiebedrijf

Anker Rechtsbijstand biedt haar verzekeringsoplossingen alleen aan via volmachtbedrijven, collega-verzekeraars en intermediair. Anker Rechtsbijstand hecht veel waarde aan de samenwerking met deze volmachtbedrijven en hun aangesloten verzekeringsadviseurs. Deze bedrijven en de aangesloten adviseurs hebben brede kennis van specifieke marktsegmenten en doelgroepen, staan dicht bij hun klanten en hebben een hoge graad van automatisering.

Binnen de samenwerking met de volmachtbedrijven verzorgen zij de acceptatie, de (polis)administratie, de facturering en, in samenwerking met de verzekeringsadviseurs, de distributie. Anker Rechtsbijstand is naast de risicodrager in deze ook de rechtshulpverlener.
Verzekeringsoplossingen worden in samenspraak (door)ontwikkeld. Om zo te komen tot oplossingen die praktisch toepasbaar en markt- en klantgericht zijn. No-nonsense oplossingen waarbij de mens centraal staat.

Duurzaamheid
Ons doel is de samenwerking duurzaam te laten zijn. Duurzaamheid vindt zijn wortels in vertrouwen en wederkerigheid. Duurzame samenwerking vraagt ook om openheid en duidelijkheid. Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Of niet doet. Tot slot vraagt duurzaamheid om betrokkenheid. Niet van ego tot ego, maar van mens tot mens.

Ondersteuning
Wij bieden brede ondersteuning aan het volmachtbedrijf en de verzekeringsadviseurs. Dit kan een workshop zijn over een specifiek (juridisch) onderwerp, maar ook een juridisch spreekuur op locatie. Onze marketingdeskundigen en productspecialisten zijn ervaren in het bieden van ondersteuning bij marketingacties en doelgroep benadering.

Contact Anker Rechtsbijstand

Operationele vragen

Voor operationele vragen kunt u terecht bij Natasja Hofstee en Erik Wormmeester van de afdeling volmachtbeheer.

050 520 97 92 volmachten@anker.nl
© Anker Rechtsbijstand 2020