Intermediair

Samenwerking intermediair

Anker Rechtsbijstand vindt het belangrijk dat particulieren en ondernemers goed worden geadviseerd. Dit is een taak bij uitstek voor u als verzekeringsadviseur. U kent uw klanten en bent bekend met hun specifieke situatie. Niet voor niets werken wij samen met ruim 200 intermediairs in het land.

De behoefte aan goede juridische dienstverlening neemt nog altijd. Voor u als intermediair is het dus zaak de juiste rechtsbijstandverzekeringen te kunnen bieden. Gaat u voor Anker Rechtsbijstand, dan kiest u voor zekerheid, kwaliteit en service. Met onze uitvoeringsinstantie Anker Rechtshulp kunnen uw klanten altijd rekenen op professionele juridische hulp door een eigen jurist.

Onze samenwerking met het intermediair is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Formeel worden de kaders bepaald door een samenwerkingsovereenkomst en actuele wet- en regelgeving. Dit samen leidt tot een duurzame relatie.

Downloads intermediair

Vind hieronder alle relevante verzekeringsdocumenten voor de advisering van uw klanten.

Aanvraagformulieren

Dekkingsoverzichten

Opgavenformulieren bedrijfsgegevens

Verzekeringsafspraken Eigen Jurist Polis

© Anker Rechtsbijstand 2020