Over Anker

Als bemanningsverzekeraar verzekert Anker bemanningsleden in dienst van maritieme werkgevers. Dit doet zij zowel in een nationale als internationale context.
Anker biedt hierbij mensgerichte verzekeringsoplossingen op de terreinen ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ongevallen.

Als rechtsbijstandsverzekeraar voorziet Anker particulieren, ZZP’ers en ondernemingen van juridische hulp.

Zowel de bemanningsverzekeringen als de rechtsbijstandsverzekeringen vinden hun oorsprong in de maritieme sector. De geschiedenis van Anker gaat hierbij terug tot 1907. Een aantal noordelijke reders zoekt samenwerking om de mogelijke gevolgen van risico’s in gezamenlijkheid te dragen. Daarbij handelend op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Grondslagen waar Anker nog steeds voor staat.

Missie
In samenwerking realiseren van no-nonsense verzekeringsoplossingen waarbij de mens centraal staat.

Visie
Anker wil als zelfstandig verzekeraar in een gebureaucratiseerd verzekeringslandschap toegankelijkheid en betrokkenheid bieden. Haar verzekeringsoplossingen moeten praktisch toepasbaar en markt- en klantgericht zijn. Oplossingen worden met partners en vertegenwoordigers van de klantgroepen ontwikkeld. Vanuit deze verbondenheid wil Anker komen tot duurzame samenwerkings- en klantverbanden. Verbanden waarbij de mens de verbindende factor is.

Identiteit
Doen wat je zegt, zeggen wat je doet. Of niet doet. De grondslag voor elke samenwerking, dus ook voor verzekeren. Werken op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Open en duidelijk zijn. Betrokkenheid tonen. Er zijn op de momenten wanneer het ertoe doet. Van mens tot mens.

Zo is Anker: eerst de mens

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: