Over Anker Rechtsbijstand

Over Anker Rechtsbijstand

Anker Rechtsbijstand voorziet particulieren, ZZP’ers en MKB op basis van een rechtsbijstandverzekering van juridische hulp.

Anker Rechtsbijstand is een no-nonsense verzekeraar waarbij de mens centraal staat. Wij handelen vanuit de filosofie Eerst de mens. Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en een oplossingsgerichte dienstverlening.

Juridische hulp door Anker Rechtsbijstand
Met een rechtsbijstandverzekering van Anker Rechtsbijstand heeft u een eigen jurist of een gespecialiseerd juridisch medewerker. De juridische specialisten zijn onafhankelijk en werken vanuit een afgescheiden juridische entiteit (Anker Rechtshulp b.v.). De aanpak van de juridisch specialist kenmerkt zich door een pragmatisch karakter. Zij zoeken doelgericht en in samenwerking de beste en meest praktische oplossing voor uw juridische problemen.  De juridische specialisten van Anker Rechtshulp zijn onafhankelijk. Zij stellen uw belang voorop en het maakt voor de juridische hulp niet uit met welke partij u een juridisch probleem heeft. Mocht er zich een belangenconflict voordoen, dan zal Anker Rechtshulp er voor zorgen dat uw zaak door een derde, onafhankelijke partij behartigd wordt.

Uw eigen juridisch specialist
Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact, goede bereikbaarheid en een oplossingsgerichte dienstverlening. Geen keuzetoetsen maar direct uw eigen jurist of gespecialiseerd juridisch medewerker aan de telefoon die u bijstaat. Dat betekent:

  • Uw eigen juridisch specialist voor de behandeling van uw juridisch probleem
  • Uw eigen juridisch specialist is rechtstreeks telefonisch bereikbaar
  • Frequent contact over de ontwikkeling van uw zaak indien nodig
  • In overleg zorgdragen voor de beste oplossing voor uw juridisch probleem

Door vroegtijdig juridisch advies in te winnen voorkomt u dat onenigheden uitgroeien tot juridische conflicten.

Uw juridisch specialist helpt u ook bij een procedure
Uw eigen juridisch specialist van Rechtshulp behartigt uw belangen ook in een gerechtelijke of administratieve procedure. Daar heeft u voordeel bij! Hij kent uw zaak door en door en heeft ruime praktijkervaring. In de meeste gevallen heeft u de expertise van onze juridisch specialisten ongelimiteerd tot uw beschikking. U leest hier meer over in uw verzekeringsafspraken.

Mocht u toch een externe advocaat willen inschakelen, dan kan dat uiteraard, maar niet op elk moment. Vanaf het moment dat de behandelend juridisch specialist constateert dat een procedure noodzakelijk is of als u betrokken wordt in een procedure, kunt u in overleg met uw jurist bepalen wie de procedure gaat voeren.

Kwaliteit dienstverlening
Anker Rechtsbijstand wil u graag snel en goed helpen. Daarom werken wij continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Naast een goede dienstverlening heeft u ook behoefte aan vertrouwen en zekerheid. Wij vinden dit erg belangrijk. Omdat wij dit erg belangrijk vinden heeft het verbeteren van onze kwaliteit en onze klantgerichtheid steeds onze aandacht.

Zo conformeert Anker Rechtsbijstand zich aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand  de Gedragscode GOMA en de Gedragscode Behandeling Letselschade , waarin is vastgelegd welke eisen aan rechtsbijstandsverzekeraars worden gesteld. Op die manier heeft u de garantie dat wij u de kwaliteit leveren die u van ons mag verwachten. Ook verrichten wij doorlopend een klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten om onze dienstverlening te toetsen en verder te optimaliseren.

Afsluiten Anker Rechtsbijstandverzekering
Een Anker Rechtsbijstandverzekering kunt u alleen afsluiten via één van de aangesloten verzekeringsadviseurs van de gevolmachtigde assurantiebedrijven of collega-verzekeraars waar wij mee samenwerken. De gevolmachtigde assurantiebedrijven hebben de bevoegdheid om namens Anker op te treden. Zij sturen u de polis en de factuur, waarbij de aangesloten adviseur u helpt bij het vinden van de juiste verzekeringsoplossing

 

 

 

Contact Anker Rechtsbijstand

© Anker Rechtsbijstand 2020