Hoe wij werken

Zaak melden

Voor een juridisch advies kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 520 97 95. Het is ook mogelijk uw vraag via het online meldingsformulier op deze site te stellen. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het kan zijn dat onze juristen meer informatie nodig hebben om u goed te kunnen adviseren. In dat geval ontvangen wij van u graag een uitgebreide omschrijving van de zaak en alle stukken die van belang zijn. U kunt dit aanleveren per e-mail, via het meldingsformulier op deze site, per post of per fax. Voor een overzicht van alle stukken, die belangrijk zijn om op te sturen, en andere informatie die van belang is in verband met uw zaak, klik hier.

Het is van groot belang dat u ons zo volledig mogelijk informeert over de zaak. Hierdoor kunnen wij uw zaak sneller in behandeling nemen en uw belangen beter behartigen. Daarom vragen wij u ons kopieën van alle documenten, contracten en correspondentie, die te maken hebben met uw zaak, toe te sturen. Ook is het van belang dat u aangeeft wat er precies is voorgevallen, wanneer dit is gebeurd en dat u reageert op het standpunt van de tegenpartij. Zodra alle benodigde informatie bij ons binnen is, ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons bericht of uw zaak onder de dekking van uw verzekeringen valt. Mochten wij niet alle benodigde informatie van u hebben ontvangen, dan zullen wij u daarom alsnog verzoeken.

Behandeling van uw zaak

Wanneer u voor uw zaak volgens de gekozen dekking en voorwaarden recht heeft op rechtsbijstand, zullen wij u zo snel mogelijk laten weten welke jurist uw zaak zal behandelen. In de meeste gevallen zal een jurist van Anker Rechtshulp de rechtsbijstand aan u verlenen. Bij de behandeling van uw zaak zal uw jurist eerst beoordelen welke juridische mogelijkheden er zijn. Vervolgens gaat hij samen met u overleggen hoe hij uw zaak gaat aanpakken. Hij bespreekt met u welke stappen hij wil ondernemen om het door u gewenste resultaat te bereiken. Ook spreekt hij met u af op welke manier de communicatie plaats vindt (bijvoorbeeld per e-mail of telefonisch) en op welke termijn u een antwoord mag verwachten. Tenslotte zal hij met u overleggen wie hij (mocht dit nodig zijn) nog meer mag informeren over uw zaak (bijvoorbeeld uw assurantietussenpersoon). Mocht uw jurist concluderen dat uw zaak juridisch gezien niet haalbaar is, dan zal hij dit nader aan u toelichten. Voor vragen over de manier waarop uw zaak wordt behandeld, kunt u altijd terecht bij uw jurist. Het is ook mogelijk dat Anker Rechtshulp ervoor kiest de behandeling van uw zaak aan een externe advocaat of een andere juridische deskundige over te dragen. Bijvoorbeeld als voor de behandeling van uw zaak een gespecialiseerde of buitenlandse advocaat nodig is. Mocht dit het geval zijn, dan hoort u dat ook zo snel mogelijk van ons.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Uw jurist zal eerst proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Mocht het toch nodig zijn dat de rechter zijn oordeel geeft, dan zal uw jurist zorgen voor een goed verloop van de procedure. Zo zullen alle proceshandelingen en het schrijven van de processtukken worden verzorgd door uw jurist. Hij overlegt met u over het verloop van de procedure en de tactiek die het beste gevolgd kan worden. Ook stemt hij de inhoud van de processtukken met u af. De kosten van deze procedure, zoals het griffiegeld en kosten van getuigen en deskundigen, worden door Anker Rechtshulp betaald. Als u proceskosten moet betalen omdat u de zaak verliest, dan neemt Anker Rechtshulp die kosten voor haar rekening. Als u de zaak wint en de tegenpartij wordt veroordeeld om de proceskosten te betalen, dan gebruikt Anker Rechtshulp dit ter vergoeding van de proceskosten die zij heeft gemaakt.

Kwaliteitscode Rechtsbijstand

Anker Rechtshulp zet zich ervoor in om ervoor te zorgen dat uw zaak altijd op een snelle en deskundige wijze wordt behandeld. Per 1 april 2011 werken wij daarom via de Kwaliteitscode Rechtsbijstand  die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. In deze code is vastgelegd op welke wijze de rechtsbijstandverzekeraar ervoor zorgt dat zij kwaliteit aan u biedt bij de behandeling van uw zaak. Twee onderdelen die met namen geregeld zijn in de Kwaliteitscode Rechtsbijstand zijn de vrije advocaatkeuze en de geschillenregeling. Via de onderstaande links kunt u lezen hoe Anker Rechtsbijstand en Anker Rechtshulp om gaan met deze twee onderdelen.

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: