Registratieplicht voor uitzendbureaus

Vanaf 1 juli 2012 is elk uitzendbureau en detacheringsbureau verplicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te registreren dat haar activiteiten bestaan uit het ter beschikking stellen van personeel aan derden. Niet alleen de aanbodkant maar ook de vraagkant krijgt te maken met deze verplichting. De inlener is namelijk vanaf diezelfde datum verplicht om te controleren of het uitzendbureau, dan wel, detacheringsbureau voldoet aan de registratieplicht. Voldoet deze daar niet aan dan is het de onderneming verboden arbeidskrachten te laten werken die zij heeft ingeleend van deze onderneming.

Met de invoering van deze registratieplicht, het inleenverbod en de daarbij behorende maatregelen wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken en de uitbuiting van personeel tegengaan. De registratieplicht en het inleenverbod komen voort uit de “Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs”.

Uitlener personeel heeft registratieplicht

De registratieplicht gaat verder dan voor bijvoorbeeld enkel uitzendbureaus of soortgelijke ondernemingen. De regel geldt ook voor ondernemingen die naast hun kernactiviteiten, arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het maakt voor de registratieverplichting niet uit hoe de uitlener zich presenteert. Er wordt gekeken naar de feitelijke situatie van de ondernemening. Ook wanneer deze zich presenteert als payrollbedrijf of als detacheerder van arbeid zijn de regels dus van toepassing.

De registratieplicht geldt eveneens voor ondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd, maar actief zijn in Nederland.

Uitzondering op de registratieplicht

De registratieplicht geldt niet voor:

  • het ten behoeve van een geleverde zaak of een tot stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Bijvoorbeeld het laten inbouwen van een koelkast door een installateur;

  • het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten die bij degene die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn ('collegiale dienstverlening').

Bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur die tijdelijk rijdt voor een andere expediteur maar wel in dienst blijft bij zijn eigen werkgever en waarvoor geen hogere prijs wordt gevraagd dan de loonkosten (geen winstmarge);

  • het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten van arbeid in een onderneming, die door dezelfde ondernemer in stand wordt gehouden als die de arbeidskrachten ter beschikking stelt.

Bijvoorbeeld een HR-manager die voor meerdere bedrijven binnen een groep het personeelsbeleid voert. De loonkosten van de HR-manager worden dan toegerekend aan de verschillende bedrijfsonderdelen maar er is geen sprake van inlenen.

Inlener personeel heeft controleplicht

Zoals hiervoor genoemd moet de inlener controleren of de organisatie, waarvan hij personeel inleent, geregistreerd staat als uitlener van personeel. De inlener moet daarom op het moment dat hij de overeenkomst met de uitlener aangaat, het Handelsregister raadplegen. Met een uittreksel uit het Handelsregister moet hij kunnen aantonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of de registraties. Wordt de registratieplicht of het inleenverbod overtreden, dan riskeert men een boete van € 12.000,- per arbeidskracht. Deze boete kan bij de tweede overtreding oplopen tot € 24.000,- en tot € 36.000,- bij een derde. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat dit per arbeidskracht is. Overtreed u namelijk de verplichting en heeft u veel personeel uitgeleend dan is de boete dus aanzienlijk.

Ons advies

Let er goed op dat u aan deze nieuwe regelgeving voldoet. Als uitlener van personeel moet u er voor zorgen dat u als zodanig staat geregistreerd bij het Handelsregister. Leent u arbeidskracht in, controleer dan zorgvuldig of de organisatie waarvan u personeel inleent voldoet aan de registratieverplichting.

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen over uw eigen situatie, neem dan contact met ons op. Ook als u geen rechtsbijstandverzekering van Anker heeft geven wij u graag juridisch advies.

Voor meer informatie over de rechtsbijstandverzekeringen van Anker kunt u kijken bij:

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: