Social media en ontslag

Social media is niet meer weg te denken uit het dagelijks gebruik van zowel consumenten als ondernemers (ondernemingen). Dagelijks worden duizenden, zo niet miljoenen berichtjes, tweets en ‘posts’ geplaatst en door een breed publiek gelezen. Via Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube en nog verscheidene andere sociale media kanalen staan grote groepen mensen met elkaar in contact.

 

De meeste social media zijn openbaar toegankelijk en dat brengt consequenties met zich mee voor werkgevers en werknemers. De berichten die geplaatst worden op bijvoorbeeld Facebook of Twitter kunnen van invloed zijn op de werkrelatie. Het is daarom voor u als werknemer belangrijk dat u beseft wat u precies plaats op zo’n kanaal en op de hoogte bent van de eventuele consequenties. Het is voor u als werkgever van belang dat u weet wat u kunt doen als u het niet eens bent met uitspraken van uw werknemer op social media.

 

Uit recente uitspraken door de rechtsbank blijkt dat het plaatsen van berichten die schadelijk, belastend of kwetsend zijn voor de onderneming, de werkgever of een collega, reden kunnen zijn om een medewerker te ontslaan. De rechtbank redeneert hierin als volgt:  omdat vaststaat dat de werknemer zeer laakbaar heeft gehandeld (uitdraaien van de mededelingen op social media waren ingebracht als bewijs) is de vertrouwensrelatie tussen partijen geschaad en dient de arbeidsovereenkomst beëindigd te worden”.  

 

Niet elke kritische uiting richting een werkgever mag een reden zijn tot ontslag. Zo oordeelde de rechtbank dat een werkgever ‘dief’ noemen niet automatisch kan leiden tot het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De rechtbank geeft aan dat er in dit geval wel een concrete aanleiding moet zijn. Grofweg gezegd ligt de grens bij grovelijke beledigingen.

 

Wij adviseren u als werknemer dan ook om het gebruik van social media puur voor persoonlijke doeleinden te gebruiken in de privésfeer. Werkgevers drukken wij op het hart om duidelijke gedragscodes op te stellen voor de medewerkers die namens het bedrijf gebruikmaken van de verschillende social media kanalen.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Anker Rechtshulp.

 

Voor particuliere rechtsbijstand kijk eens bij de Eigen Jurist Polis Persoon & Gezin

Voor zakelijke rechtsbijstand kijk eens bij de Eigen Jurist Polis Bedrijf & Beroep of Eigen Jurist Polis ZZP

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: