Veranderingen Arbeidsrecht

Met ingang van 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels in het arbeidsrecht en is er een nieuwe wet in werking gesteld: de Wet werk en zekerheid. Benieuwd wat deze wijzigingen voor u betekenen?  U vindt hieronder alle wijzigingen duidelijk op een rij:

Geen concurrentiebeding meer toegestaan in tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan na 1 januari 2015 of later mogen in principe geen concurrentiebeding meer bevatten.  Uitzonderingen zijn mogelijk indien er een zwaarwegend bedrijfsbelang is en deze schriftelijk wordt gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst.  Als er geen motivering is opgenomen geldt een concurrentiebeding  niet.

Geen proeftijd bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter

Nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter aangegaan na 1 januari 2015 mogen geen proeftijd meer bevatten. Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter, die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan blijft de ‘oude’ proeftijdbepaling van toepassing. 

Aanzegplicht voor werkgevers bij beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een aanzegplicht voor werkgevers, dit houdt in dat werkgevers minstens een maand voor het aflopen van de overeengekomen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dienen aan te geven of de overeenkomst wordt beëindigd of wordt voortgezet.  Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die aflopen na 31 januari 2015. Wordt deze verplichting niet nagekomen, dan is de werkgever een vergoeding van (maximaal) een maandsalaris verschuldigd. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten maar dit wil doen op basis van gewijzigde voorwaarden dan dient dit ook minstens een maand van te voren kenbaar te worden gemaakt.

Vanaf 1 juli 2015 zullen er nog meer wijzigingen plaatsvinden in de nieuwe wet, Wet werk en zekerheid. Ook deze wijzigingen zullen wij tegen die tijd uitleggen op onze website.

Nog vragen?

Heeft u behoefte aan meer informatie?  Neemt u dan contact op met Anker Rechtsbijstand via telefoonnummer 050 520 97 95.&nb

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: