Vrije advocaatkeuze

Het Europese Hof heeft zich op 7 november 2013 uitgesproken over de vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Het Europese Hof heeft bepaald dat bij elke gerechtelijke procedure, de verzekerde de keuze heeft tussen een interne jurist of advocaat van de rechtsbijstandverzekeraar of een externe advocaat.

 

Gevolgen van de uitspraak

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de wijze waarop gerechtelijke procedures gevoerd kunnen worden. In principe worden gerechtelijke procedures door Anker Rechtshulp behandeld. Vóór de uitspraak was het zo dat wanneer er bij een gerechtelijke procedure verplicht een advocaat ingeschakeld moest worden, of er sprake was van een belangenconflict, de verzekerde in samenspraak met Anker een advocaat naar keuze kon inschakelen. In de nieuwe situatie heeft de verzekerde bij het starten van elke gerechtelijke procedure het recht om in samenspraak met Anker de zaak door een advocaat te laten behandelen.

 

Eigen Juristen

In de meeste gevallen kunnen de juristen van Anker uw belangen prima blijven behartigen, ook in een gerechtelijke procedure. Sterker nog; daar heeft u juist voordeel bij! De juristen van Anker kennen uw zaak door en door en hebben ruime praktijkervaring. Daarnaast geldt er voor interne behandeling geen kostenmaximum. Dat betekent dus dat u de expertise van onze juristen ongelimiteerd tot uw beschikking heeft.

 

Mocht u toch een externe advocaat in willen schakelen, dan kan dat uiteraard, maar niet op elk moment. Vanaf het moment dat de behandelend jurist constateert dat een procedure noodzakelijk is, kunt u in overleg met de jurist van Anker bepalen wie de procedure gaat voeren.

 

Klantbelang: goede rechtsbijstand voor redelijke premie

De verwachting is dat met de uitspraak van het Europese Hof de kosten zullen stijgen en hiermee de premies. Dat willen we natuurlijk voorkomen! We gaan daarom nauwkeurig onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor onze rechtsbijstandverzekeringen. Naar aanleiding van dit onderzoek, zullen we vervolgens bepalen welke maatregelen nodig zijn om de rechtsbijstandverzekering tegen een gunstige premie voort te kunnen zetten en met behoud van kwaliteit.

 

Hier vindt u een link naar de uitspraak van het Europese Hof. Het Verbond van Verzekeraars heeft een statement gegeven over de uitspraak, die u hier kunt lezen.

Voor meer informatie zie onze veel-gestelde-vragen over de vrije advocaatkeuze.

 

 
 
 

Postadres

Anker Verzekeringen n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen 
KvK nr. 02078166
AFM regnr. 12000661

Volg ons op

Telefoon

+31 50 520 97 92

E-mail

rechtsbijstand@anker.nl 

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: